Κοινωφελής εργασία – Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης ωφελουμένων

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας Κατάταξης Ανέργων της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι απευθύνονται άμεσα στο αρμόδιο κτάστημα του ΟΑΕΔ  προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ.

Δελτίο Τύπου – Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης.