ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, την 24, & την 25/9/2015

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ την Πέμπτη 24/9/2015, λόγω της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ .

Ο Δήμος θα λειτουργήσει την Παρασκευή 25/9/2015 , ΜΟΝΟ για την χορήγηση πιστοποιητικών.