Αποτελέσματα Επιχ.Προγρ. “Επισιτιστικής βοήθειας”

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση  (και για τυχόν ενστάσεις μέχρι 26-10-15)

και τον πίνακα με τα αποτελέσματα.