Πρόγραμμα διανομής ρυζιού σε δικαιούχους του Δήμου Μύκης

Ανακοινώνεται οτι από 11 Νοεμβρίου ως και τις 17 Νοεμβρίου 2015 , θα πραγματοποιηθεί η διανομή ρυζιού στους δικαιούχους του Δήμου Μύκης. Η διανομή θα γίνει στο σφαγείο του Δήμου σύμφωνα με το πρόγραμμα.