Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης Δ. Μύκης

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για την Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη , και πετρελαίου θέρμανσης) έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Μύκης , ΚΔΕΜ και των σχολικών μονάδων του Δήμου (Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης & Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης) , με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.

Διακήρυξη Δημάρχου Μύκης.

Τεχνική Έκθεση.

Προϋπολογισμός.

Προϋπολογισμός ΚΔΕΜ.

Συγγραφή υποχρεώσεων.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.