Διακήρυξη – Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης.

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σύμβασης με κριτήριο κατοκύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την επιλογή ανάδοχου της υπηρεσίας : ” Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης”.

Διακήρυξη.