Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης – Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης με ομόφωνη απόφαση του εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του με τις προβλέψεις του ως Σχεδίου Νόμου που αφαιρούν, εντελώς αναιτιολόγητα, ένα ακόμη Δημοτικό Πόρο και ζητά την άμεση απόσυρσή των σχετικών διατάξεων με επαναφορά της αρχικής διατύπωσής τους (όπως αυτή είχε τεθεί και στην διεξαχθείσα δημόσια διαβούλευση από 29-5-2015 έως 10-6-2015 ).

 

 Ψήφισμα.