ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 742/2015 ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 742/2015  ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦ ΕΡΓΑΣΙΑΣ