Ανακοίνωση – Ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης (παράταση για την υποβολή οικονομικών προσφορών)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) , για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν.4235/2014 ( ΦΕΚ  Α΄ 32/11.02.2014) , ο Δήμος Μύκης θα αναθέσει την υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη κτηνίατρο.

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί κατά τα περιγραφόμενα στην 757/21.01.2016 τεχνική περιγραφή.

Καλούνται :

Όλοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν την υπηρεσία , να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους  με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο , μέχρι και τη Δευτέρα 01/02/2016 και ώρα 10:00 πμ. 

Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής οικονομικής προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 04/02/2016 και ώρα 10:00 πμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης  ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€(ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται).

Τεχνική περιγραφή.