Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού – Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:  «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης»

Διακήρυξη.