Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2016

Ο Δήμος Μύκης Ν. Ξάνθης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά  ενός ( 1 ) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15/3/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

     Έντυπο Αίτησης