Ενημέρωση Ιδιοκτητών Ζώων Συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης στην προσπάθεια ενημέρωσης των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς εξέδωσε σχετικό  ενημερωτικό σημείωμα.