Διοργάνωση ημερίδας για το τοπικό πρόγραμμα CLLD – LEADER 2014 – 2020

Ανακοινώνεται ότι θα  πραγματοποιήθει ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLDLEADER 2014 – 2020  στις  12 Ιουλίου 2016,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  18.00΄΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στον Οικισμό Σμίνθη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/Β΄/2016) προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.