Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης , με ομόφωνη απόφαση του εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την αναστολή σχολικών μονάδων του Δήμου μας.