Εισοδηματική Ενίσχυση ορεινών-μειονεκτικών περιοχών έτους 2016

Σας γνωρίζουμε ότι η καταβολή στους δικαιούχους της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης

σε οικογένειες ορεινών  και μειονεκτικών περιοχών γίνεται εφάπαξ  μετά την 1η Σεπτεμβρίου

κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών .

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Μακεδονίας – Θράκης, στο Τμήμα Διοικητικού/Οικονομικού Ν.Ξάνθης (Περγάμου 14 – 1ος όροφος), ή

στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή της αίτησης μαζί με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά.(Για το τρέχον έτος δεκτές αιτήσεις μέχρι 30-12-2016).

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο.