Διακήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά απο :