Προκήρυξη χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 για την ΠΕ Ξάνθης

Ο αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για το έτος 2016 καθορίζεται σε τριάντα μία (31) ως εξής:

1. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση: πέντε (5)

2. Άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου νωπών προϊόντων αλιείας (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας: έξι (6)

3. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ειδών παντοπωλείου: δύο (2)

4. Άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, υπόδησης καθώς και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες πορτοφόλια): επτά (7)

5. Άδειες μπαλονιών, μικρών παιχνιδιών και ψιλικών: Τέσσερις (4)

6. Άδειες με αντικείμενο την έψηση και πώληση λουκουμά, καλαμποκιού, ζαχαρωδών, κάστανων, ξηρών καρπών, μαλλί γριάς, πόπ-κορν: επτά (7)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Πλ. Διοικητηρίου, 67133 Ξάνθη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 01/11/2016 μέχρι 15/11/2016 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για περισσότερες λεπτομέριες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τη σχετική προκήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Προκήρυξη.