Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ανανέωση αδειών των επαγγελματών πωλητών λαϊκών αγορών

Με την 113848/31.10.2016 (ΦΕΚ 3550/03.11.2016 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ς και σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που παρέχονται με την 115125/02.11.2016  εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού καλούνται όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Μύκης δεν προσήλθαν για την ανανέωση της άδειας τους να το πράξουν μέχρι και 20/12/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μύκης.

Ανακοίνωση – Ανανέωση αδείων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.