Εντάχθηκε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μύκης

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ.: 5068/14-12-2016 απόφαση ένταξης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 319.834,10 €, συνολικής διάρκειας πέντε (5) έτη και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δελτίο τύπου.

Απόφαση ένταξης.