Αιτήσεις για χωροταξική ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων

Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους κτηνοτρόφους επιθυμούν να υποβάλλουν μέχρι τις 31/12/2016 αίτημα χωροταξικής ανακατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων.

Με το 2112/140360 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ επισημαίνεται ότι τυχόν χωροταξική ανακατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίγεται η κατανομή των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης η οποία προκύπτει από την κατανεμηθείσα έκταση βοσκότοπου, που έχει οριστικοποιηθεί με την κατανομή του 2015.
Λεπτομέρειες παρέχονται στα παρακάτω έγγραφα :
  1. Έγγραφο της ΔΑΟΚ της Περιφεριειακής Ενότητας Ξάνθης.
  2. Το 2112/140360 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ
  3. Η 1332/93570/23.08.2016( ΦΕΚ Β΄2848/07.09.2016) Υπουργική Απόφαση.