ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/2016

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 30/12/2016 και θα λήξει την Δευτέρα 9/1/2017.

 

Αποτελέσματα :

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφιών ΔΕ.

Κατάσταση επιλογής υποψηφίων ΔΕ – Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.

Πίνακας αποκλειμένων υποψηφίων ΔΕ – Ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΥΕ.

Κατάσταση επιλογής υποψηφιών ΥΕ – Ειδικότητα ΥΕ Εργατών.