Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης.

Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.