Ανακοίνωση – Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών.

Ανακοίνωση.