Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

 

Δελτίο Τύπου Ο.Α.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΦΕΚ ΄Εγκρισης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας