Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης

O Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται για προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού προϋπολογισμού 2.360,51 €, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωυούν απο τη σχετική πρόσκληση.