Δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης

Σας ενημερώνουμε  ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 834/2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ( ΦΕΚ 1203/Β΄/05-04-2017) οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης μπορούν να έχουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω του Προγράμματος «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης». Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μύκης  από Τρίτη 02 Μαΐου 2017 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να να δείτε τα παρακάτω : 

Ανακοίνωση.

Εγκύκλιος 14/2017. Οδηγίες.

ΦΕΚ 1203/05.04.2017 , τεύχος Β΄.

Με το 3543/31.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , γνωστοποιήθηκε οτι παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 31/01/2018.