Κλήρωση είκοσι δύο αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ανακοινώνεται οτι θα χορηγθούν με κλήρωση είκοσι δύο άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τος μέχρι της 26 Μαΐου 2017 στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.