Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου(δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ) στην Δημοτική Κοινότητα Εχίνου

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση της θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου στον οικισμό Εχίνου της Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου , όπως καθορίστηκε με την 84/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 βάση των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περ. Ε΄ Ν.3852/2010, του Π.Δ. 34/1995 και του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄ 14-4-2014)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και  ώρα 11.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μύκης στον οικισμό της Σμίνθης , ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.

Διακήρυξη.

Απόφαση 84/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης.

Απόφαση 144/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης. Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Μύκης.