Πρόσκληση – Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Πρόσκληση.

Με το 15198 /26.06.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κοινοποιήθηκε ο λογαριασμός τράπεζας στον οποίο κατατίθενται τα οφειλόμενα τέλη. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης.