Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης»

Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μύκης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στο Δήμο Μύκης που εδρεύει στη Σμίνθη Ν.Ξάνθης.

Αιτήσεις υποβάλλονται απο την επόμενη μέρα της δημοσιεύσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και για δέκα ημέρες , δηλαδή από 28 Ιουλίου 2017 ως και 7 Αυγούστου 2017.

Πληροφορίες αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορούν να ανακτηθούν απο τους παρακάτω συνδέσμους.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1Α/2017.

Έντυπο Αίτησης.

Υπεύθυνη Δήλωση.

Ειδικό Παράρτημα ΣΟΧ 1Α/2017.

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ.

Αναρτήθηκαν σήμερα 23-8-2017 στην “Διαύγεια” τα αποτελέσματα της προκήρυξης

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για ενστάσεις σύμφωνα με την προκήρυξη, ξεκινά από 24-8-2017 και υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ.