Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην συνδιοργάνωση του 13ου Φεστιβάλ Νεολαίας Κενταύρου στις 11 & 12 /08/2017 στον οικισμό Κενταύρου Ξάνθης με την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών προϋπολογισμού  8.500€ με το ΦΠΑ.  

 

 – Εργασίες Ηχητικού εξοπλισμού

– Εργασίες φωτιστικού εξοπλισμού

– Εργασίες εξοπλισμού εικόνας

– Ικριώματα & συστήματα ανύψωσης

– Εξέδρα

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών σήμερα Τρίτη  1/8/2017  εώς και τις 12:00μ.μ.

Πρόσκληση