ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ