ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ασφαλτόστρωση δρόμων σε οικισμούς Δ.Ε Κοτύλης, Θερμών Σατρών και ΔΚ Εχίνου και Ωραίου”

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Ασφαλτόστρωση δρόμων σε οικισμούς Δ.Ε Κοτύλης, Θερμών Σατρών και ΔΚ Εχίνου και Ωραίου”

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ζ) ΤΕΥΔ