Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1Α/2017

Αναρτήθηκαν την 23-8-2017 στην “Διαύγεια” τα αποτελέσματα της προκήρυξης

Δείτε τους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛ. ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για ενστάσεις σύμφωνα με την προκήρυξη, ξεκινά από 24-8-2017 και υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ.