Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος ( ΓΣΕΕ ) σε συνεργασία με τον Δήμο Μύκης θα παρέχει Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής στους κατοίκους του Δήμου Μύκης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) σε συνεργασία με τον Δήμο Μύκης θα παρέχει Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής στους κατοίκους του Δήμου Μύκης