Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή του Εχίνου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή του Εχίνου