Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων για να κατατεθούν την ημέρα της εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Πρόσκληση