Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Ο Δήμος Μύκης θα προμηθευτεί είδη υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της Κοινωφελούς επιχείρησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.