Δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης μπορούν να έχουν δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω του Προγράμματος «Επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης». 

Με το 3543/31.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , γνωστοποιήθηκε οτι παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 31/01/2018.

Σχετικό έγγραφο.

Λεπτομέρειες και Πληροφοριακό υλικό.