Πρόσκληση για την ανάθεση εργασιών συντήρησης-επισκευής των κλιματιστικών μονάδων

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης-επισκευής των κλιματιστικών μονάδων όλων των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ