Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ 1Α/2017

Κατόπιν του ελέγχου των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην ειδικότητα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών στην προκήρυξη του Δήμου Μύκης για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών της ΣΟΧ 1Α/2017 (Κέντρα Κοινότητας Δήμου Μύκης) έχει ως εξής:

Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ 1Α/2017