Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί σε προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου Μύκης, όπως αναλύεται παρακάτω, προϋπολογισμού…

Πρόσκληση για προσφορά προμήθειας τροχήλατων καθισμάτων γραφείου