Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ