ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ1Α/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1Α/2017