ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών σε μικροβιολογικό εργαστήριο για την πραγματοποίηση γενικής εξέτασης αίματος…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ