ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών σε οφθαλμίατρο για την πραγματοποίηση οφθαλμολογικής εξέτασης…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ