ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών σε διαγνωστικό κέντρο για την πραγματοποίηση της εξέτασης της ακτινογραφίας θώρακος…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ