Ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων στην Περιφεριακή Ενότητα Ξάνθης

Με την  3443/30.11.2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του Ν. 4446/2016 , ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016 , οι ενδίαμεσες περίοδοι εκτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Απόφαση 3443/30.11.2017.