Υποβολή Δηλώσεων Ιδιωτικών Βοσκοτόπων

Οι κάτοχοι κατά κυριότητα βοσκήσιμων εκτάσεων  καλούνται μέχρι της 29/12/2017 να δηλώσουν τις εκτάσεις αυτές προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν. 

Δελτίο Τύπου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέριφερειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.