ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες του κτιρίου του ΚΕΠ Ωραίου…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ